Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAMƏTİ MÜŞƏXXƏ

ƏLAMƏTİ MÜŞƏXXƏ : Turuz Farsca - Türkce

əlirtgə nərsə bəlirtən simgə