Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAMƏTLƏMK

ƏLAMƏTLƏMK : Turuz Farsca - Türkce

simgələmək imgələmək. izləmək. izlətmək. damqalamaq. dağlamaq. markalamaq. nişanlamaq