Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAMƏTLƏR

ƏLAMƏTLƏR : Turuz Farsca - Türkce

görcüklər
börk, köynək, geyim kimilərə taxılan çeşitli boyalı simgələr, görcüklər, əlamətlər: gögərt

ƏLAMƏTLƏR : Turuz Farsca - Türkce

simgələr