Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAMƏTLI

ƏLAMƏTLI : Turuz Farsca - Türkce

ilquli

ƏLAMƏTLI : Turuz Farsca - Türkce

damğalı

ƏLAMƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

əlgili nişanlı

ƏLAMƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

əlirtili

ƏLAMƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

əlli müəyyən

ƏLAMƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

imli nişanlı

ƏLAMƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

izli

ƏLAMƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

sanlı nişanlı

ƏLAMƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

simgəli

ƏLAMƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yanıslı

ƏLAMƏTLİ : Turuz Farsca - Türkce

yansılı