Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAMAN

ƏLAMAN : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
[yalvarış] entreaty; əlaman etmək to entreat;
d. d. [şikayət] complaint; əlamanda qalmaq to be* in a desperate situation; to be* in great difficulties II. nid.
[köməyə çağırış, haray] Help! əlaman etmək to shout / to call for help;
[yalvarış məqamında] entreat; Əlaman, məni tək qoymatın I entreat you not to leave me alone

ƏLAMAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]
Yardıma, imdada, kö-meye çağırış bildiren nida. Əlaman, qurd inəyi dağıtdı!
Nə qəflətdir bu səndə, ey sitəmgər, cövrü zülmündən; Sərasər yer üzünü sövtü sədayi-əlaman tutmuş. Q.Zakir. Arqadaşlar, əlaman, gəl tez verib də əl-ələ; Həm bu yolda əhdü peyman etməli bundan sora! M.Ə.Sabir. Şikəstə Hamidəm, canan; Dərdindən öldüm, əlaman! Aşıq Hamid. // Yalvarış bildirir. Boyum bərabərisən indi, əlaman, getmə! X.Natevan. // Şikayet bil-dirir. Əlaman durnalardan; Qaç yaman durnalardan; Tutaram sorağını; Hər zaman durnalardan. (Bayatı). İsmət, həya, ədəb gedəcək əldən, əlaman! Ə.Nezmi.
is. İmdad, nicat. Təsəvvür etmə fəğanım həlaki-candandır; Kəman öpər əlüvi, əlamanım ondandır. S.Ə.Şirvani.
0 Əlamanda olmaq (qalmaq)
çaresiz qalmaq, ne edeceyini bilmemek, çetin, çıxıl-maz veziyyetde olmaq.
. O bədbəxt
. bizdən üz döndərib, qalmışıq əlamanda. N.Vezirov.
.Ələmdar yerindən tərpənib əlamanda olan ağasının yanına gəldi. S.Rehimov.