Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏ İLƏ

ƏLAQƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qana qana

ƏLAQƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qanğışıq

ƏLAQƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

sağıcla

ƏLAQƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

sağışla

ƏLAQƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

sağnışla

ƏLAQƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

sevə sevə

ƏLAQƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

səğişlə

ƏLAQƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

sərişlə

ƏLAQƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

sıysıy

ƏLAQƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

yana yana

ƏLAQƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

yanğışıq

ƏLAQƏ İLƏ : Turuz Farsca - Türkce

yenğişik