Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏ MURİDİMDİR

ƏLAQƏ MURİDİMDİR : Turuz Farsca - Türkce

qızığımdır marağımdır.ilgiləndirir-dil qızığımdır çalışıram