Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏ QAZANMAQ

ƏLAQƏ QAZANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çəkim qazanmaq

ƏLAQƏ QAZANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ilgi, çəkim qazanmaq

ƏLAQƏ QAZANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ilgincləşmək

ƏLAQƏ QAZANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ilginşmək

ƏLAQƏ QAZANMAQ : Turuz Farsca - Türkce

maraqlaşmaq intiresan, əntiresanlaşmaq