Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏLƏNDİRİCİ

ƏLAQƏLƏNDİRİCİ : Azerbaijani English Dictionary

s. connective; connecting, linking; [mə`naca] associative; [uzlaşdırıcı, uyğunlaşdırıcı] co-ordinating