Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏK

ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* connected [with], to be* brought into connection [with], to be* linked [with]; [mə`naca] to be* associated [with]; [uzlaşdırılmaq] to be* co-ordinated

ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch Bir-biri ile sıx suretde bağlanmaq, aralarında elaqe, rabite, münasibet, uyğunluq yaradılmaq, ela-qedar edilmek, uzlaşdmlmaq. Bu proqram-lar və dərsliklərin bəzisi təcrübə ilə əlaqələn-dirilmişdir.