Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏLƏNDİRMƏ

ƏLAQƏLƏNDİRMƏ : Azerbaijani English Dictionary

fi. connect; connection; [mə`naca] associating, association; [uzlaşdırma, uyğunlaşdırma] co-ordination

ƏLAQƏLƏNDİRMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əlaqelendirmek"-
den f.is.