Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏLƏNMƏK

ƏLAQƏLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ilginclənmək ilgəlinmək. ilgilənmək. çəkimmək. maraqlanmaq. daraqlanmaq. intiresanlanmaq. əntiresanlanmaq

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çəkimmək

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

etgilənmək

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

etginmək

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

iləgənmək

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ilgələnmək

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ilgilənmək

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ilginclənmək

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ırqalanmaq

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ırqanmaq

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

maraqlanmaq

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

təpgilənmək

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

təpginmək

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yırqalanmaq

ƏLAQƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yırqanmaq mütəəssir olmaq. təsir almaq

ƏLAQƏLƏNMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Əlaqedar edilmek
(olunmaq), uzlaşdmlmaq. Sözlər bir-biri ilə əlaqələnmirdi.