Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏMƏND OLMAQ

ƏLAQƏMƏND OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ilgilənmək

ƏLAQƏMƏND OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

quşu qonmaq

ƏLAQƏMƏND OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ürək bağlamaq

ƏLAQƏMƏND OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ürəyinə yatmaq