Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏMƏNDLİK

ƏLAQƏMƏNDLİK : Turuz Farsca - Türkce

dosluğ pərəstiş

ƏLAQƏMƏNDLİK : Turuz Farsca - Türkce

sıyım