Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏSİZ OLMAQ

ƏLAQƏSİZ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çetəlmək

ƏLAQƏSİZ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

çəkilmək

ƏLAQƏSİZ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

darılmaq

ƏLAQƏSİZ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

gücənmək

ƏLAQƏSİZ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tutulmaq