Multilingual Turkish Dictionary

ƏLARƏĞMİ

ƏLARƏĞMİ : Turuz Farsca - Türkce

axman

ƏLARƏĞMİ : Turuz Farsca - Türkce

axmıyaraq

ƏLARƏĞMİ : Turuz Farsca - Türkce

də olsa
heç nəyə qaraman: hər nəyə rəğmən

ƏLARƏĞMİ : Turuz Farsca - Türkce

qaraman

ƏLARƏĞMİ : Turuz Farsca - Türkce

qaramay qaramaz. rəğmən.
ərkimə qaramay: istəyimə rəğmən

ƏLARƏĞMİ : Turuz Farsca - Türkce

qarşı
hər soruna qarşı. əlarəğmi hər məsələ

ƏLARƏĞMİ : Turuz Farsca - Türkce

qarşın
çox istəyinə qarşın.
yoxsulluğuna qarşın, çox əli açıq olmaq