Multilingual Turkish Dictionary

ƏLARAĞMİ BU

ƏLARAĞMİ BU : Turuz Farsca - Türkce

qaramazdan buna rağmən: baxmadan. rağmən. rəğmən.
buna qaramazdan: buna baxmadan