Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAVƏ EDMƏLİ

ƏLAVƏ EDMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

artığ
artıq bir nərsə qaldımı