Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAVƏ OLMAQ

ƏLAVƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

artırışmaq

ƏLAVƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

irikmək

ƏLAVƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

irkişmək

ƏLAVƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əğləşmək

ƏLAVƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əklənmək

ƏLAVƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

əkləşmək əlavələşmək

ƏLAVƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qatılmaq

ƏLAVƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qatışmaq

ƏLAVƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

minişmək izafələşmək

ƏLAVƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

vuruşmaq

ƏLAVƏ OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yapışmaq