Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAVƏLİK

ƏLAVƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

artırılıq izafələnən nərsə

ƏLAVƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

artqıc

ƏLAVƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

dal

ƏLAVƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

əklənti

ƏLAVƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

qatqıc

ƏLAVƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

quyruq

ƏLAVƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

mindirik

ƏLAVƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

mindirik

ƏLAVƏLİK : Turuz Farsca - Türkce

yapşıc