Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAVƏLƏŞMƏK

ƏLAVƏLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

artırışmaq

ƏLAVƏLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

irikmək

ƏLAVƏLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

irkişmək

ƏLAVƏLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əğləşmək

ƏLAVƏLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əkləşmək əlavə olmaq

ƏLAVƏLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatışmaq

ƏLAVƏLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

minişmək izafələşmək

ƏLAVƏLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

vuruşmaq

ƏLAVƏLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yapışmaq