Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAVƏLƏNMƏ

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

əklənim

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

əkləniş

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

əklənmə

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatılım

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatılış

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatılma

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

saplanım

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

saplanış

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

saplanma

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ulanım

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ulanma

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ulnalım

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ulnaşım

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapşınım inzimam. zəmimə olma

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapşınış

ƏLAVƏLƏNMƏ : Turuz Farsca - Türkce

yapşınma