Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAVƏLƏNMƏK

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əkinmək

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əklənmək

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əkləşmək

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əklinmək

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatılmaq

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatınmaq

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatlışmaq

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

saplanmaq

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

saplaşmaq

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

saplınmaq

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sapnışmaq

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ulanmaq

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ulnanmaq

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ulnaşmaq

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yapnanmaq

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yapnaşmaq

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yapnışmaq zəmimə olmaq

ƏLAVƏLƏNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yapşınmaq