Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAYAĞIN

ƏLAYAĞIN : Turuz Dictionary

-yığmaq olmaz əl ayağın, söz düşərsə dillərə

ƏLAYAĞIN : Turuz Dictionary

-yığmaq olmaz əl ayağın, söz düşərsə dillərə