Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAYAQSIZ

ƏLAYAQSIZ : Turuz Dictionary

əlayağsız. qısırqısrıq. qısırıq. çolaq. axsaq. küt. ürzəsiz

ƏLAYAQSIZ : Turuz Dictionary

əlayağsız. qısırqısrıq. qısırıq. çolaq. axsaq. küt. ürzəsiz