Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBİR-DİLBİR

ƏLBİR-DİLBİR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax əlbir. [Necmi:] Bu vaxta kimi əlbir-dilbir, asayişlə yaşayan
. bu dinc camaatın arasına nə üçün iğtişaş düşsün? Ə.Əbülhesen. [Hacı:] Buxaralı Buxaradan, Bağdaddan, Tehrandan
adını müsəlman qoyan gərək əlbir-dilbir səy elə-sin. Mir Celal. Hər halda gümanım budur ki, əlbir-dilbir olsaq, Xanpəri xalanı düz yola gətirə biləcəyik. Ə.Veliyev.