Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBİRLİQ

ƏLBİRLİQ : Turuz Dictionary

əlbirlik.
qardaşlıq (qar
əl).
qoltuşluq

ƏLBİRLİQ : Turuz Dictionary

əlbirlik.
ortaqlıq, şəriklik, əlbirlik, həmdəslik edmək: yardağmaq

ƏLBİRLİQ : Turuz Dictionary

əlbirlik.
qardaşlıq (qar
əl).
qoltuşluq

ƏLBİRLİQ : Turuz Dictionary

əlbirlik.
ortaqlıq, şəriklik, əlbirlik, həmdəslik edmək: yardağmaq