Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBİSƏ

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

içət

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

içit

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

ürgək

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

çapıt qabırt.qabırıt.qiyafət. geyim

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

donunğ

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

əğin (< əkin: nərsiyə əklənmiş (yapınmış, geydirimiş) tikə). geyim. paltar

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

geyəcək

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

geygi

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

geyim

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

geyimlik

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

geyit

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

geysi

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

geyu

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

giyəsi

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

köynək gömlək. libas

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

qapsaq

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşam

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

örtük

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

paltar libas

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

piçet

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

pısat puşak
-geyimquşam: geyim keçim

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

soxu

ƏLBİSƏ : Turuz Farsca - Türkce

urbağ