Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBƏƏL

ƏLBƏƏL : Azerbaijani English Dictionary

z. [dərhal] immediately, instantly, at once, in no time

ƏLBƏƏL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf
Əlden-ele, birinden-birisine. Kitab əlbəəl gəzdi.
Muradım, sə-ninlə verəm əlbəəl; Bu gülşən içində gəzəm əlbəəl. Aşıq Murad.
Celd, tez, elüstü, derhal, o saat. Xub-ların yaxşısı olmaz kəmməhəl; İşarə edən tək gələr əlbəəl. Q.Zakir. [Rehim xan:] Sən gərək Tehrana səfər edib Mirzə Rzanın qızını əlbəəl şaha təqdim edəsən. C.Cabbarlı.