Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBƏDDƏ

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ansınava quşuqusuz. şübhəsiz

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

arıyna şübhəsiz

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

arnaşsız

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ayqay təbii ki

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ildəli

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

çarasız labüd

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

çıxırsız

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

düzəsiz

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

ərinə arıyna

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

istər istəməz

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəsinliklə

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

quşqusuc

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

olunmaz

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

onarsız

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

onat

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

onursuz

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

otasız

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

otsuz

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

sağımsız

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

saqın (sağ)

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

sapımsız

ƏLBƏDDƏ : Turuz Farsca - Türkce

tanğıdın vaqiən. mühəqqəqən. yəqinən