Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBƏDKİ

ƏLBƏDKİ : Turuz Farsca - Türkce

sağındıki müsəlləmdiki. əlbətki. əlbətdəki.
yanlış demiş:
sevənin qoğan sevgisiz qalar, sağındıki bu olmadı başqasın tapar