Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBƏYAQA

ƏLBƏYAQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

əl bə yaxa.
əl bə yaxa olmaq: qadalaşmaq. badalaşmaq

ƏLBƏYAQA : Turuz Dictionary

-nərsə ilə əlbəyaxa olmaq: ütrüşmək. tutruşmaq. didrişmək. itrişmək. dalaşmaq. salşınmaq. muqavimət göstərmək. (mubarizə edmək).
yel ağacla ütrüşür: ağacı burub çalqaşır.
çətinliklə ütrüşmək.
yaşamaq ütrüşənə yaraşır.
güclük var ütrüşülür, güclükdə var ötrüşülür.
ütrüşənlə ötrüşmək qolay değil.
ata bala ütrüşdü

ƏLBƏYAQA : Turuz Dictionary

-nərsə ilə əlbəyaxa olmaq: ütrüşmək. tutruşmaq. didrişmək. itrişmək. dalaşmaq. salşınmaq. muqavimət göstərmək. (mubarizə edmək).
yel ağacla ütrüşür: ağacı burub çalqaşır.
çətinliklə ütrüşmək.
yaşamaq ütrüşənə yaraşır.
güclük var ütrüşülür, güclükdə var ötrüşülür.
ütrüşənlə ötrüşmək qolay değil.
ata bala ütrüşdü