Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBƏYAXA

ƏLBƏYAXA : Azerbaijani English Dictionary

I. i. hand-to-hand / man-to-man fight[ing] II. s. hand-to-hand, man-to-man; əlbəyaxa döyüş / vuruşma hand-to-hand combat / fight[ing]; əlbəyaxa olmaq: 1] to scuffle, to come* to blows; 2] məc. [tutaşma] to grapple [with]

ƏLBƏYAXA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Şiddetli dava, vuruşma; mübarize. [Kerim] bilirdi ki, əlbəyaxa vaxtı dəmadəm yaxınlaşır. S.Rehimov. Mən bu qara xəyallarla əlbəyaxa ikən, birdən, deyəsən, gözümə bir işıltı dəydi, yox oldu, yenə göründü. M.Rzaquluzade. □ Əlbəyaxa olmaq
berk vuruşmaq, çarpışmaq; müba-rize etmek. çar hökumətinin siyasəti çarın işğal orduları ilə bizi əlbəyaxa olmağa məcbur etdi. M.S.Ordubadi. Ər və arvad əl-bəyaxa oldular. C.Memmedquluzade. [Yusi-fin] cəbhədə keçirdiyi günlər, ölümlə əlbə-yaxa olub, ad-san qazandığı vaxtlar gözü-nün qabağına gəldi. B.Bayramov.
sif. Şiddetli, amansız. Əlbəyaxa çar-pışma getdikcə şiddətlənirdi. Ə.Əbülhesen. □ Əlbəyaxa vuruş(ma)
silahsız halda ve ya soyuq silahla aparılan döyüş. Pilləkəndə əlbəyaxa vuruşma uzun çəkdi. Mir Celal. Mən səni düşünərək getdiyim zaman huşa; Bəlkə də sən girirsən əlbəyaxa vuruşa. Ə.Cemil. Əlbəyaxa vuruşmaq
bir-birinden yapışmaq, şiddetli vuruşmaq. Araz onlarla əlbəyaxa vuruşaraq təslim olmurdu. A.Şaiq. Müşkünaz təkliklə əlbəyaxa vuru-şur, bu təkliyi evdən qovub uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Ə.Veliyev.