Multilingual Turkish Dictionary

ƏLCƏQ

ƏLCƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlcək. əlcik. əllik. qoltaq.
bir barmaqlı əlcək: qolçaq

ƏLCƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlcək.
əllik. əliklik. əldivən. əllək. biyalay. pələy. qolluq. qolqab. qoltaq. əltək. əldivan. əldüvan.
qol qab: əldivan.
tutacaq.
dəstə.
çıqrıq (: çarx) qolu.
dibək toxmağı

ƏLCƏQ : Turuz Dictionary

əlcək. qolqab

ƏLCƏQ : Turuz Dictionary


bu soyuqda ən isti əlcək sənin əllərin, ən isti ocaq sənin qucağın

ƏLCƏQ : Turuz Dictionary

əlcək.
ələki. əllik. qolcaq. qolqab.
qolqav

ƏLCƏQ : Turuz Dictionary

əlcək. didik. titik. tetik. daltıq

ƏLCƏQ : Turuz Dictionary

əlcək. qolqab

ƏLCƏQ : Turuz Dictionary


bu soyuqda ən isti əlcək sənin əllərin, ən isti ocaq sənin qucağın

ƏLCƏQ : Turuz Dictionary

əlcək.
ələki. əllik. qolcaq. qolqab.
qolqav

ƏLCƏQ : Turuz Dictionary

əlcək. didik. titik. tetik. daltıq