Multilingual Turkish Dictionary

ƏLEYH

ƏLEYH : Turuz Farsca - Türkce

küt qat. yad. tərs. qarşı. muxalif. zidd

ƏLEYH : Turuz Farsca - Türkce

qarşı aykır. zidd-evrən iki günlük, bir gün sənə qarşı, bir gün sənə yarşı. sənlə oldu boysanma, sənə oldu qoysanma, evrən ikiymiş, sonda bitirmiş. (yarşı: ləh. tərəf). (boysanma: qurranma). (qoysanma: üzülmə. məyus olma. naymıt olma).
ataza qarşı

ƏLEYH : Turuz Farsca - Türkce

ötrü ütrü. otru. ləh.
buna ütrü: əlarəğmi bu.
siz ütrü səs verdim.
atava ütrü danışma: tərs. zidd.
öc ütrünmək: kin bəsləmək.
niyə belə ütrü durunursan: ütrüşürsən. dirənisən. qarşı durub muqavimət edisən.
ilan yarpızdan qaçar, qança barsa, yar

ƏLEYH : Turuz Farsca - Türkce

taba zidd. rəğmən.
devlət taba: devlətə qarşı.
ər arvad taba.
sənin taba qılacam.
mən taba işlər görülmüş

ƏLEYH : Turuz Farsca - Türkce

tərs

ƏLEYH : Turuz Farsca - Türkce

üt

ƏLEYH : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.] Adeten "eleyhine" şeklinde adlıq ve yiyelik hallardan sonra işlenir:
..zid-dine,
..qarşı. Əleyhinə səs vermək. Əleyhinə getmək. Təklifin əleyhinə çıxmaq. Düşmən əleyhinə.
[Nesir] də məlum fikirlər üzərində ləhinə və əleyhinə olmaq üzrə söz söyləyirdi. S.Hüseyn. Bəzi kəndlilərə də kimin lehinə, kimin əleyhinə, nəyə qarşı əl qaldırmağı başa salmaq çətin idi. Mir Celal. Əziz təklifin əleyhinə səs verdi. Ə.Əbülhesen.