Multilingual Turkish Dictionary

ƏLEYHİNƏ QALXIŞMAQ

ƏLEYHİNƏ QALXIŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qarşı durmaq muxalifət edmək. ziddinə qalxışmaq

ƏLEYHİNƏ QALXIŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qarşılaşmaq razılaşmamaq

ƏLEYHİNƏ QALXIŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

təbləşmək

ƏLEYHİNƏ QALXIŞMAQ : Turuz Farsca - Türkce

təpləşmək