Multilingual Turkish Dictionary

ƏLEYHİNƏ QALXIŞMAQ, RAZILAŞMAMAQ

ƏLEYHİNƏ QALXIŞMAQ, RAZILAŞMAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qarşı durmaq

ƏLEYHİNƏ QALXIŞMAQ, RAZILAŞMAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qarşılaşmaq

ƏLEYHİNƏ QALXIŞMAQ, RAZILAŞMAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

təbləşmək muxalifət edmək

ƏLEYHİNƏ QALXIŞMAQ, RAZILAŞMAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

təpləşmək