Multilingual Turkish Dictionary

ƏLEYHİSSƏLAM

ƏLEYHİSSƏLAM : Turuz Farsca - Türkce

abana (örtünsün. qorunsun. yarqansın). ( səlam olsun). uluğ, qutsal, böyük kişilər anılanda, adlananda (adı çəkiləndə), adlarına artırılan sayqı yarqı sözü.
yalvac abana.
uluğ əli abana.
məsih abana