Multilingual Turkish Dictionary

ƏLEYHQAZ

ƏLEYHQAZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. eleyh ve fr. qaz] Zeherleyici maddelerden, qazlardan, tüstü-den ve s.-den qorunmaq üçün filtrli maska. Bölük bir darvazanın tuşunda azacıq ləngidiyi vaxt, çiynində əleyhqaz darvazada dayanan arvad gülə-gülə Mahmuda dedi.. Ə.Əbülhesen.