Multilingual Turkish Dictionary

ƏLHƏQ

ƏLHƏQ : Turuz Farsca - Türkce

gerçəkdən

ƏLHƏQ : Turuz Farsca - Türkce

sağday

ƏLHƏQ : Turuz Farsca - Türkce

sayaq

ƏLHƏQ : Turuz Farsca - Türkce

sıyaq

ƏLHƏQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ara s. [ər.] köhn. Heqiqeten, doğ-rusu, doğrudan da. Əlhəq, münəccimbaşı dəxi, görünür ki, çox əlhəq imiş. M.F.Axund-zade. Kuyinda görmək əğyari; Əlhəq, mənə cəfadır bu. Q.Zakir. Əlhəq, əlhəq, gözəl binasən! M.Ə.Sabir.