Multilingual Turkish Dictionary

ƏLHƏZƏR

ƏLHƏZƏR : Azerbaijani English Dictionary

nid.
[çəkin, uzaq ol] Keep away; Keep off; [özünü gözlə, qorun]
[üzünü görmə, çəkin] Shun [d.],

ƏLHƏZƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

nida.
Qaç! qorx! uzaq ol! üzünü görme! Ikiüzlü adamlardan əlhəzər!
Arvad üzlü kişidən, kişi üzlü arvaddan əlhəzər. (Ata. sözü). Əlhəzər, yay qaşın şux peykanından; Vurar, yıxar, ötmək olmaz ya-nından. Q.Zakir. □ Əlhəzər etmək
uzaq olmağa çalışmaq. Əlhəzər et, bir yeni şeytandı bu! M.Ə.Sabir.
Redd olsun, uzaq olsun. Əlhəzər, haraya istəyir, qoy getsin.