Multilingual Turkish Dictionary

ƏLHASİL

ƏLHASİL : Turuz Farsca - Türkce

qısası

ƏLHASİL : Turuz Farsca - Türkce

qıssacası

ƏLHASİL : Turuz Farsca - Türkce

özü

ƏLHASİL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] köhn. Sözün gödeyi, sözün qısası, xülase, bir sözle, nehayet. Əl-hasil, gəlib şəhərə çatdıq.
Bil ki, məqsudə olarsan vasil; Yerdə, gögdə, nə isə, əlhasil.
A.Sehhet.