Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLİ-AYAQLI

ƏLLİ-AYAQLI : Azerbaijani English Dictionary

I. s. məc. adroit, agile, dexterous; lively II. z.
[izsiz-soraqsız] without leaving a trace; əlli-ayaqlı itmək / yoxa çıxmaq to disappear / to vanish without [leaving] a trace;
[büsbütün, tamam] wholly; bodily; əlli-ayaqlı batmaq to sink* bodily; % əlli-ayaqlı olmaq [cəld olmaq] to bestir oneself; Əlli-ayaqlı ol! Bestir!Hurry up! Be quick! Make haste!

ƏLLİ-AYAQLI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif Diribaş, çox zirek,
çox bacarıqlı, elli-qollu. Əlli-ayaqlı adam.
- Laçın hələ yeddicə yaşında ikən çox diri-baş, çevik, əlli-ayaqlı bir uşaqdı. M.Hüseyn.
zərf Izsiz-soraqsız, tamam, bütün, büs-bütün. Əlli-ayaqlı itmək.
Naməlsəm məhəl-ləsindən üç adamı əlli-ayaqlı göndərdilər. N.Nerimanov. [Nazlı:]
.Cavan dayısı əlli-ayaqlı getdi.. Ə.Əbülhesen.