Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLİNİ

ƏLLİNİ : Turuz Dictionary

-yaşın aşdı əllini, can belə topraq qoxar. (topraq qoxar: doğma topraqı özlər)

ƏLLİNİ : Turuz Dictionary

-yaşın aşdı əllini, can belə topraq qoxar. (topraq qoxar: doğma topraqı özlər)