Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLİNCİ

ƏLLİNCİ : Azerbaijani English Dictionary

s. fiftieth; əllinci illər the fifties

ƏLLİNCİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Qırx doqquzuncudan sonra ge-len sıra sayı. Əllinci adam. Əllinci illərdə. Əllinci sıra.