Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLİQ

ƏLLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əllik.
ələ bağlı, dərək, mərbut olan nərsə.
əlcək. əlcik.
əlcik. əlcək. əllik.
qabsaca qapsaca. silməcə. dəsmal.
yağlıq. yaylıq. əlbezi. əlbez. əldəsmalı.
cibbezi. cibbez.
bulaşlıq. bulaşıq bezi. çirlklik.
əllik yağ, kirem: əlyağı

ƏLLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əllik.
əlcək.
əlik. qoluq. borc. iğrəti.
əlli

ƏLLİQ : Turuz Dictionary

əllik. qolluq.
əlcək.
qol, əl işi.
köməklik.
dəst xətt.
əğrəbə. əqrəbə.
əlləmə. dəxalət.
bu əlliklər kəsilməsə işi yoluna gedməz.
gizli əlliklər.
qovl. (qovl. əl, qol verib sözləşmə). tuturuq. tutruq. peyman. əhd.
qolluğun qıran, andını sıyan: dönük. xain.
azlığı göstərən söz.
bir əllik: bir əl qədər.
bir əl boyu var, dünya sığmaz donu var

ƏLLİQ : Turuz Dictionary

əllik. yağlıq. kiçik dəsmal. cib dəsmalı

ƏLLİQ : Turuz Dictionary

-nərsəni sürtüb arıtlayıb, parlatmaq üçün işlənən qaba əllik, parça: keçə. iskac

ƏLLİQ : Turuz Dictionary

əllik. qolluq.
əlcək.
qol, əl işi.
köməklik.
dəst xətt.
əğrəbə. əqrəbə.
əlləmə. dəxalət.
bu əlliklər kəsilməsə işi yoluna gedməz.
gizli əlliklər.
qovl. (qovl. əl, qol verib sözləşmə). tuturuq. tutruq. peyman. əhd.
qolluğun qıran, andını sıyan: dönük. xain.
azlığı göstərən söz.
bir əllik: bir əl qədər.
bir əl boyu var, dünya sığmaz donu var

ƏLLİQ : Turuz Dictionary

əllik. yağlıq. kiçik dəsmal. cib dəsmalı

ƏLLİQ : Turuz Dictionary

-nərsəni sürtüb arıtlayıb, parlatmaq üçün işlənən qaba əllik, parça: keçə. iskac