Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLİQRAMLIQ

ƏLLİQRAMLIQ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. [çəki daşı] weght of fifty grams / grammes II. s. [əlli qram ağırlığında] of fifty grams / grammes; əlliqramlıq tea of fifty grams

ƏLLİQRAMLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Əlli qram ağırlığın-
da olan çeki daşı. Tərəziyə əlliqramlığı qoy.
sif. Əlli qram ağırlığında olan, elli qram tutan, çekisi elli qram olan. Əlliqramlıq çəki daşı. Əlliqramlıq çay. Əlliqramlıq qutu.