Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLİTİR

ƏLLİTİR : Turuz Dictionary

əllidir.-sılağ təkin yüz gəlsə, sılağ gəlsə əllidir. (sılaq: sıylaq: sayqı) (sayqı, hörmətsiz sevgi yaramaz)

ƏLLİTİR : Turuz Dictionary

əllidir.-sılağ təkin yüz gəlsə, sılağ gəlsə əllidir. (sılaq: sıylaq: sayqı) (sayqı, hörmətsiz sevgi yaramaz)