Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLİTƏN

ƏLLİTƏN : Turuz Dictionary


dilək başı bir olsa, tək əllidən səs çıxar

ƏLLİTƏN : Turuz Dictionary


dilək başı bir olsa, tək əllidən səs çıxar