Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLİYƏ

ƏLLİYƏ : Turuz Dictionary


boş əlliyə itirmədən qorxu yox. (boş əlliyə: əli boşa)

ƏLLİYƏ : Turuz Dictionary

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani

ƏLLİYƏ : Turuz Dictionary


boş əlliyə itirmədən qorxu yox. (boş əlliyə: əli boşa)

ƏLLİYƏ : Turuz Dictionary

-əlliyə aşsa yaşın, düşün pişipdir aşın, altmışa yaklaşınca, yaşlılardı yoldaşın, ayaq qoysan yetmişə, gözün düşər keçmişə, unut keçsin keçəni, qutla əldə olani